Dagordning Årsmöte 2018

 

 

DAGORDNING vid Årsmöte 24 mars kl 11.00 i Kunskapscentrum Agardh

Årsmötet öppnas.
1.              Godkännande av dagordning.
2.              Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.              Är mötet behörigen utlyst?
4.              Val av två justerare.
5.              Föredragning av förvaltningsberättelse ekonomisk redovisning samt
.                 revisionsberättelse.

6.              Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.
7.               Val enligt förslag från valberedningen för verksamhetsåret 2018 av:
                   - Ordförande.
                   – Ytterligare 6 ordinarie styrelseledamöter.
                   - Revisorer och revisorsuppleanter.
8.              Val av valberedning.
9.              Fastställande av årsavgift för 2019.
10.            Övriga frågor.

Efter förhandlingarna gästtalar konstvetaren och curatorn Martin Schibli om ”Samtidskonsten – med nedslag i Tyskland”

Konstföreningen arrangerar ett närvarolotteri.

Comments are closed.