Den döende Dandyn

Ett sätt betrakta ”Den döende Dandyn”

I somras var jag på Dardelutställningen på Moderna Museet i Stockholm. Jag var där tillsammans åttaåriga Victoria, ett av mina barnbarn. I kassan fick alla barn ett litet häfte och en penna. I häftet fanns ett urval av bilder på utställningens målningar, det var väl ett femtontal, och till varje bild några enkla frågor att besvara. När vi kom till ”Den döende Dandyn” handlade en av frågorna om hur många människor som fanns i målningen. Man ser genast att där är fem – tre kvinnor och två män varav en är Den döende Dandyn.
När jag arbetade med bilden i samband med att färdigställa BBK:s vårprogram 2015 upptäckte jag plötsligt att det fanns ytterligare tre människor i bilden. På insidan av svepningen kan man skönja tre nakna kvinnokroppar!  Man undrar varför! Är det möjligen en idé om att de tre sörjande kvinnorna i sinom tid ska förenas med den döde. Tanken är ju inte helt främmande. Den finns såväl i sagans värld (ta Tristan och Isolde som exempel) som annorstädes. Detta gjorde mig förstås nyfiken, så jag började undersöka om det möjligen kunde finnas fler hemligheter att upptäcka i bilden.

Den döende Dandyn detalj

 

 

 

 

.
För några år sedan besökte Marianne och jag en utställning i Louisiana som hette något i stil med ”Färgen i Konsten”. Där fick man lära sig att konstverk som byggts upp med färgerna blått, rött och gult appellerar till betraktaren på ett alldeles speciellt sätt. Därför brukar jag vara uppmärksam på detta varje gång jag ser på ett konstverk, och speciellt om tavlan är ny för mig.
När man betraktar ”Den döende Dandyn” är det blått som dominerar. Hela bakgrunden är mörkblå. Kläderna på de tre personerna till vänster är blå till blålila. Svepningen är åt det röda hållet, men riktigt röd är den väl knappast – snarare brun. Men det är möjligt, och kanske till och med högst sannolikt,  att fotot inte ger rättvisa åt svepningens färg. Den borde vara röd – som en kungamantel. Klänningen på kvinnan som håller i svepningen kan väl sägas vara gul till brungul. Ansiktena är åt det gula hållet förutom Dandys som i det närmaste är kritvitt. Vitt finns också på Dandys väst, på kudden och på näsduken som den sörjande mannen torkar tårarna med.
Blått är alltså den dominerande färgen i målningen. Gult och rött finns i målningen men inte i klara färger! Det borde således finnas fler effekter i målningen som appellerar till oss betraktare.

Dandy med rutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så jag lyfte in bilden i mitt AutoCAD-program och började experimentera med linjer och bågar. Först drog jag en vertikal linje genom Dandys hjärta. Det visade sig att denna linje delade målningen i två lika stora delar. Linjen går också rakt igenom huvudet på kvinnan i blå klänning. På mig verkar det också som om hon är ensam om att se på Dandy!
Sedan drog jag en horisontell linje genom Dandys hjärta. Den lägger sig rakt över Dandys mun och sedan vidare genom den vänstra kvinnans hjärta! På ömse sidor om och på lika avstånd från mittlinjen ritade jag vertikala linjer som går genom de yttre personerna.  Nu kändes det som att jag fått ett samlat strukturellt grepp – fyra personer bildar tillsammans en U-form som omsluter den blåklädda kvinnan .
Jag roade mig också med att mäta distanserna i den gula rektangeln. Förhållandet mellan sidornas längder ligger mycket nära Gyllene Snittet!

Det är lätt att finna svepande och sammanhängande bågar i konstverket. Men det intressanta är att två par bågar (blå och ljusblå i bilden) är symmetriska med mittlinjen som symmetrilinje. Med de två gula bågarna är det annorlunda. De går helt parallellt och verkar nästan utgöra en bår till Dandy.

Dandy med kurvor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sörjande mannen har en speciell ställning i förhållande till övrigt i kompositionen. Det är bara han som öppet visar sorg. Han är passiv och vänder sig bort och ut från tavlan medan kvinnorna är aktiva och upptagna av omvårdnad om den döde. Men trots mannens utåtriktade kropp och ansikte känns det ändå som att han i hög grad är integrerad i målningen, förmodligen på grund av de två bågarna som sammanfaller tangentiellt på hans huvud.

Göran Bengtsson den 14 feb 2015

 

 

Comments are closed.