Förvaltningsberättelse 2011

 

Styrelsen för Båstad Bjäre Konstförening får härmed avge följande FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för år 2011

 

Styrelsen har bestått av:

Ulf Björnekull                           Ordförande
Margareta Bengtsson              Sekreterare
Lena Lundqvist                          Ekonomiansvarig / v.ordf.
Christina Bergenudd                 Ledamot
Göran Bengtsson                       Ledamot
Lillemor Englund                      Ledamot
Michael Olsson                          Ledamot

Revisorer:
Gert-HåkanEricsson
Gullan Ilerup

Revisorssuppleanter:
Jan Larsson
Bo Olofsson

Valberedning:
Kjell Ilerup
Bertil Svensson

 

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden samt ett antal arbetsmöten. Konstnärsbesök har genomförtsför att köpa in konst till föreningens konstlotteri och för att sondera intresset för utställning i föreningens galleri, BiblioteksGalleriet, i Kunskapscentrum Agardh.

Medlemsantalet har fortsatt att ligga på en hög nivå och föreningen hade 528 medlemmar vid verksamhetsårets slut.

Årsavgiften har varit 150:-.

Medlemmarna har fått information om föreningens evenemang i Vårprogrammet och Höstprogrammet, som sändes ut till alla per post och har dessutom fortlöpande informerats via vår hemsida, annonser i dagspressen och affischering. Dessutom har mail sänts ut inför varje evenemang. Hemsidan har blivit mer överskådlig än tidigare och ger nu även utförligare information om de utställande konstnärerna.
Konstföreningens aktiviteter har rönt god uppmärksamhet i pressen, vilket har ökat intresset för vår verksamhet.
Föreningen har genomfört 19 aktiviteter under året, vilka framgår av bifogade kopior av Vår- och Höstprogrammet.

Några höjdpunkter:
Amatörsalongen. Föreningens satsning för att lyfta fram konstnärer som inte är professionella. 96 konstnärer sände in 190 alster för bedömning av en fristående jury. 32 konstnärer valdes ut och fick ställa ut 47 konstverk.
Utställningen blev uppmärksammad i pressen och totalt beräknar vi antalet besökare till närmare 500.
Tre konstnärer vann omröstning av bästa konstverk och fick som pris att ställa ut tillsammans i BiblioteksGalleriet under år 2012

Besöken på Louisiana (Picasso), på Glyptoteket (Paul Gaugin) och Ordrupgaard (Schjerfbeck) med Ellen van der Wouden som sakkunnig guide, var mycket uppskattade.

Vi gjorde även en intressant resa till Lund med guidat besök i Domkyrkan och visning av Skissernas museum.

Vi besökte Dunkers utställning ”Passion” och for vidare till antikrundans Joakim Bengtsson och hans fantastiska 1700-talshus i Landskrona och fick en personlig och kunnig guidning av honom.

Våra utställningar visade en god bredd av keramik, måleri, silversmide, skulptur och glaskonst . Samtliga vernissager väl välbesökta.

Föreningen har arrangerat tre föredrag under året:
Ellen van der Wouden: ”Picasso – Tankens frihet och uttryck” och”Glyptoteket och Ordrupgaard”
Bo Nilsson: ” Om det andliga i konsten”.

Föreningens konstlotteri blev som vanligt mycket uppskattat.

Styrelsen har som målsättning att intäkterna av medlemsavgifterna skall användas för inköp av konst och att var tionde medlem skall vinna. Styrelsen bestämde att i år öka inköpssumman väsentligt eftersom föreningens ekonomi visade ett gott överskott. Summan ökades med drygt 30 % till 100.000:- och vi kunde därmed köpa in konstverk av högre värde.
Vi lottade ut 54 konstverk bland medlemmarna.

 

För styrelsen i Båstad Bjäre Konstförening

Ulf Björnekull
Ordförande
2012-03-12

 

 

 

 

Comments are closed.