Förvaltningsberättelse för 2016

Styrelsen för Båstad Bjäre Konstförening får härmed avge följande
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för år 2016

Styrelsen har bestått av

Jonas Belfrage                             Ordförande
Kicki Rylander
                            V ordförande
Anders Andreasson                     Ekonomiansvarig
Ulla Belfrage
                               Ledamot
Rolf Ek
                                        Ledamot
Eva Gendt
                                    Ledamot
Ingrid Nordensved                       Ledamot

 

Adjungerad till styrelsen
Göran Bengtsson
                         Webredaktör

 

Revisorer                                    Gert-Håkan Ericsson, Gullan Ilerup
Revisorssuppleanter                   Göran Bengtsson, Stefan Lindvall

Valberedning                              Kjell Ilerup, Lena Lundqvist, Bertil Svensson

 

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden samt arbetsmöten.
Konstnärs- och galleribesök har genomförts för att köpa in konst till föreningens konstlotteri och för att
sondera intresset för utställning i föreningens galleri, BiblioteksGalleriet, i Kunskapscentrum Agardh.

 

Medlemsantalet har fortsatt att ligga på en relativt hög nivå och föreningen hade
vid årets slut 413 (2015: 422) medlemmar – varav 401 betalande, en minskning med ca 2%.

Årsavgiften har varit 250:-, som höjdes av årsmötet 2015 i syfte att fr o m 2016  möta höjda priser på kvalitetskonst.

Medlemmarna har fått information om föreningens evenemang av utställningar, utflykter, resor och föredrag
i det tryckta Vår- respektive Höstprogrammet (se bilagor), som sändes ut till alla per post.

Medlemmarna och intresserade informeras dessutom fortlöpande via BBK:s hem-sida, annonser i dagspressen och affischering.
Dessutom har påminnelser sänts ut via grupputskickad e-post inför varje evenemang.
Inbjudningar till föreningens improviserade initiativ och även tips på särskilt intressanta musei- och
utställningsbesök, vid sidan av de tryckta programmen, går ut via epost.
Det är därför angeläget att de som inte har tillgång till Internet, har kontakt med medlemmar som kan informera dem!
Meddela oss också om ändringar i epostadresser!

Vi gläds åt den uppskattning som vi mottar för vår hemsida www.bbk-bastad.se
– den ger bl a kontinuerligt utförligare information om utställande konstnärer och om programverksamheten.

Konstföreningens aktiviteter har rönt god uppmärksamhet i pressen, vilket har ökat intresset för vår verksamhet.
Föreningen fäster stor vikt vid information till och bearbetning av pressen – till stöd för utställarna och föreningens PR/rekrytering.

BBK har genomfört 21 (19) aktiviteter under året, vilka framgår av bifogade kopior
av Vår- och Höstprogrammet och följande information.

Några höjdpunkter:

Verksamhetschefen vid Wanås, Elisabeth Millqvist, gästtalade inspirerande vid årsmötet om slottets internationellt
kända skulptur- och installationspark.

Bland föreningens 8 utställningar kan nämnas – Gustav Sundins skickliga porträtt- och modellbilder i klassisk teknik,
Dagmar Glemmes färgsprakande och mytologiska bilder och glaskonst – invigd med en pianokonsert till bildspel (!),

Juan Canos intensiva och internationellt starka abstraktioner i kombination med Pepe Vinoles spännande ’maskin’-skulpturer i trä och balsa,
Klas Malmbergs starka fotokonst från internationella havsdjup, Pernilla Norrmans kreativa keramiska skulpturer
och Gunnar Stenströms säkra från Afrika inspirerade stengods.
 

Konstutflykterna ”i Bjärebygden” i sommartid omfattade den traditionella augustiutställningen hos Galleri Arnstedt i Östra Karup,
denna gång med personlig guidning i sin utställning av Peter Frie.
Styrelsen inbjöds dessutom av Dr Torvald Berg att besöka faderns, modernist-pionjären Christian Bergs ateljé och skulpturpark i Förslöv.
BBK kunde även improviserat inbjuda medlemmarna till föredrag och vernissage i januari hos Torvald Berg i Galleri Hattlösa. 

Föreningen ordnade under året tre minnesrika utflykter / resor  
- dagsutflykten till konstmuseet Arken utanför Köpenhamn i mars och den
fascinerande utställningen av fransyskan
Nikki de Saint Phalles ’människo’-
skulpturer och den eleganta bildkonsten av filmaktuella danskan Gerda Wegener – kombinerat
med ett besök på Louisianas utställning med bl. a 
optisk konst.
- resan till Glasriket i Småland två strålande majdagar – med hyttor, konsthallar / muséer, blåsning av konst- och bruksglas
och övernattning på
det extraordinära Glashotellet i Kosta samt ett oförglömligt improviserat möte med mästarenestorn själv, Bertil Vallien.
- dagsutflykten till Wanås slottspark i Knislinge i september; den stora och
spännande skulptur-och installationsparken tog emot oss
i bästa sol- och
vandringsväder – träd och kronor skapade mäktiga ’konsthallar’.

Övrigt:

Föreningen fortsatte under året det uppskattade samarbetet med Scala Bio i Båstad för visning av sex (tre) föreställningar av ’Konst på bio’ / brittiska ’Exhibition on screen’ – konstdokumentärer om Renässansens Florens, Impressionisterna, guldsmedshuset Fabergé, konstsamlaren Peggy Guggenheim, Fransico Goya som porträttmålare och om Renoirs senare konstnärsperiod. Medlemmarna aviseras fortlöpande om speltillfällena
via grupputskick och erhåller rabatt.

 

Våra utställningar i BiblioteksGalleriet visade god bredd av måleri, grafik, keramik, skulptur, glaskonst och blandtekniker.
Vernissagerna var välbesökta. Ca 50% (40%) av konstinköpen för utlottning inköptes på föreningens egna utställningar.

 

Föreningens konstutlottning och vinstutställning i november/december blev som vanligt mycket uppskattade. Styrelsens målsättning att köpa vinster
för årets medlemsavgifter (2016: 100 100 kr – 2015: 71 400 kr) uppnåddes inte. Vi handlade för knappt 94 000 kr (2016: 93 846 kr – 2015: 75 484 kr ). Anledningen är i huvudsak de donationer av konstverk som föreningen erhöll.

BBK lottade ut 42 (42) konstverk bland medlemmarna, varav således fyra var gå- vor. Praxis är att var tionde medlem skall vinna.

 

Konstföreningen har haft ett mycket gott samarbete med kommunen under året.
BBK vill också framhålla det trevliga samarbetet med Båstads Kammarmusikförening.

 

För styrelsen i Båstad Bjäre Konstförening

Jonas Belfrage, Ordförande
2017-02-20




  
     

        

 

 

 

Comments are closed.