Förvaltningsberättelse för år 2017

Styrelsen för Båstad Bjäre Konstförening får härmed avge följande FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för år 2017

Styrelsen har bestått av
Jonas Belfrage                             Ordförande
Kicki Rylander                             V ordförande
Barbara Nagthanson                  Ekonomiansvarig (till oktober)
Anders Andreasson                     Ekonomiansvarig (från oktober)
Ulla Belfrage                                 Ledamot
Eva Gendt                                      Ledamot
Ingrid Nordensved                       Ledamot

Ständigt adjungerad till styrelsen:
Göran Bengtsson                         Webredaktör

Revisorer:
Gert-Håkan Ericsson och Gullan Ilerup
Revisorssuppleanter:
Göran Bengtsson och Stefan Lindvall

Valberedning:
Kjell Ilerup, Lena Lundqvist, Bertil Svensson (till juli)

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden samt arbetsmöten. Konstnärs- och galleribesök har genomförts för att köpa in konst till föreningens konstlotteri och för att sondera intresset för utställning i föreningens galleri, BiblioteksGalleriet, i Kunskapscentrum Agardh.

Medlemsantalet har fortsatt att ligga på en relativt hög nivå och föreningen hade vid årets slut 407 (2016: 413) medlemmar – varav 395 betalande, en minskning med ca 2%.

Årsavgiften har varit 250:-.

Medlemmarna har fått information om föreningens evenemang av utställningar, utflykter, resor och föredrag i det tryckta Vår- respektive Höstprogrammet (se bilagor), som sändes ut till alla per post.

Medlemmarna och intresserade informeras dessutom fortlöpande via BBK:s hemsida, annonser i dagspressen och affischering. Dessutom har påminnelser sänts ut via grupputskickad e-post inför varje evenemang. Inbjudningar till föreningens improviserade initiativ och även tips på särskilt intressanta musei- och utställningsbesök, vid sidan av de tryckta programmen, går ut via epost. Det är därför angeläget att de som inte har tillgång till Internet, har kontakt med medlemmar som kan informera dem! Meddela oss också om ändringar i epostadresser!

Vi gläds åt den uppskattning som vi mottar för vår hemsida www.bbk-bastad.se . Den ger bl a kontinuerligt utförligare information om utställande konstnärer och om programverksamheten.

Konstföreningens aktiviteter har rönt god uppmärksamhet i pressen, vilket har ökat intresset för vår verksamhet. Föreningen fäster stor vikt vid information till och bearbetning av pressen – till stöd för utställarna och föreningens PR/rekrytering.

BBK har genomfört 23 (21) aktiviteter under året, vilka framgår av bifogade kopior av Vår- och Höstprogrammet och följande information.

Några höjdpunkter:

Verksamhetschefen vid Ängelholms konstförenings och kommunens Galleri Moment, konsthistorikern Nina
Wenedikter gästtalade inspirerande vid årsmötet i mars om ”Naturen i konsten – från Caspar David Friedrich rätt in i samtiden”.

Föreningen anordnade 8 utställningar under året  – Stephanie Kullberg måleri och teckning tillsammans med Annika Österlind keramisk skulptur; Hans Ekbladh skulptur och design i cement, olja och akryl; Håkan Palm fantasifåglar i trä tillsammans med Leif Liljeblad fåglar i olja, akvarell och grafik; Gordon Skalleberg skulptur i metall och måleri i olja; Per Johansson måleri tillsammans med Catharina Åkerlund keramisk skulptur; Stefan  Nilsson fotokonst tillsamans med Ulrika Swärd och Castello Hansen smyckeskonst; Thomas Frisk måleri, grafik, stengods och
glaskonst; Gudrun Kellerman keramisk skulptur.

Konstutflykterna ”i Bjärebygden” i sommartid omfattade den traditionella augustiutställningen hos Galleri Arnstedt i Östra Karup.
BBK kunde även improviserat inbjuda medlemmarna till föredrag och vernissage i januari hos dr Torvald Berg i Galleri Hattlösa.

Föreningen ordnade under året tre minnesrika utflykter:
Dagsutflykten till avgångselevernas utställning på Kunstakademiet och gallerirunda i Köpenhamn i maj.
Improviserade dagsutflykten senare i maj till (’nya’,tillbyggd och renoverad) Skissernas Museum i Lund under ledning av legendariska konsthistorikern Viveka Bosson och elevutställningen på Konsthögskolan i Malmö.
Dagsutflykten till underjordsmuséet Cisternerne i Köpenhamn med japanske arkitekten och installationskonstnären Sambuichi samt danska Designmuséet med bl a dansk haute couture design av Erik Mortensen.

Föreningen fortsatte under året det uppskattade samarbetet med Scala Bio i Båstad för visning av sju (sex) föreställningar av ’Konst på bio’ / brittiska ’Exhibition on screen’ – konstdokumentärer om Renässansens Florens, Impressionisterna, guldsmedshuset Fabergé, konstsamlaren Peggy Guggenheim, Fransico Goya som porträttmålare och om Renoirs senare konstnärsperiod. Medlemmarna aviseras fortlöpande om speltillfällena via grupputskick och erhåller rabatt.

Våra utställningar i BiblioteksGalleriet visade god bredd av måleri, grafik, keramik, skulptur, glaskonst och blandtekniker. Vernissagerna var välbesökta. Ca 56% (50%) av konstinköpen för utlottning inköptes på föreningens egna utställningar.

Föreningens konstutlottning den 25 nov och vinstutställning 25711 – 9/12 blev som vanligt mycket uppskattade. Styrelsens målsättning att köpa vinster för årets medlemsavgifter (2017: 98.800 kr – 2016: 100.100 kr) uppnåddes inte. Vi handlade för drygt 87 000 kr (2017: 87.306 kr – 2016: 93.846 kr ). Anledningen är bland annat de donationer av konstverk som föreningen erhöll.
BBK lottade ut 41 (42) konstverk bland medlemmarna, varav således två var gåvor. Praxis är att var tionde medlem skall vinna.

Balans- och Resultaträkning för verksamhetsåret 2017 samt revisorernas berättelse bifogas.

Konstföreningen har haft ett mycket gott samarbete med kommunen (Enheten för bildning och arbete) under året. Vi vill här gärna framhålla förberedelserna för den förstärkta skyltningen av BiblioteksGalleriet, som genomfördes under januari 2018. BBK vill också lyfta fram det trevliga samarbetet med Båstads Kammarmusikförening.

 

För styrelsen i Båstad Bjäre Konstförening
Jonas Belfrage, Ordförande
2018-03-06

Bilagor:
Vårprogram
Höstprogram
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse

 

Comments are closed.