GDPR

 

Båstad Bjäre Konstförenings hantering av dina personuppgifter

GDPR
General Data Protection Regulation” (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Dina rättigheter enligt GDPR
Som medlem i BBK sparas uppgifter om dig avseende namn, adress, mailadress och ev telefonnummer. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.
Hör av dig till vår registeransvarige Anders Andreasson på e-post om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri. 

Mer information om GDPR
Vill du veta mer om GDPR kan du besöka Datainspektionens hemsida.

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.