Konstpriser år 2013

Inköp av konstverk

Medlemsavgifterna går oavkortat till inköp av vinster i form av konstverk. Varje medlem deltar automatiskt i en utlottning av de konstverk, som inhandlats under året. Antalet vinster är ca ett konstverk per tio medlemmar.

______________________________________________________________________________

Lördagen den 14 december

Vinstutlämning i BiblioteksGalleriet kl 11.00. Val av vinster och utlämning sker i strikt vinst-nummerordning. Vinnarna eller ombud anmodas komma i god tid för att underlätta turordningen. Styrelsen kan ta emot fullmakter för dem, som inte själva kan närvara.

Vinnare 2013

Lottdragningen skedde kl 1200 den 30 november i den fullsatta aulan i Båstad Bibliotek.
Vinstutlämningen den 14 dec går till så här:
*   Vinnare nr 1 (Loni Ryberg) väljer fritt bland alla 47 konstpriserna.
*   Vinnare nr 2 (Berbro Weidler) väljer fritt bland de kvarvarande 46 konstpriserna.
*   OSV.

E Vinnarlista 2013

 

 

Konstpriserna

Observera att fotona på konstverken inte är i proportion till varandra beträffande storleken.
Man kan bilda sig en uppfattning om storleken genom att jämföra respektive objekt med tillhörande nummerlapp.

A Konstpriserna

 

 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

 

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26

27 28 29

31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

43 44 45

46 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.