Konstpriser år 2014

 

Inköp av konstverk

Medlemsavgifterna går oavkortat till inköp av vinster i form av konstverk. Varje medlem deltar automatiskt i en utlottning av de konstverk, som inhandlats under året. Antalet vinster är ca ett konstverk per tio medlemmar.
Efterhand som konstverk köps in av BBK visas de på denna sida. Nästan alla konstverk är beskurna en aning.
Måtten på tavlorna är inklusive ram.
Vinstdragning skedde den 29 november kl 12 i aulan.
Vinstutlämning sker den 13 december kl 11 i Galleriet.
För övrigt hänvisar vi till höstens program 2014 eller till det tryckta höstprogrammet.

Representerade konstnärer i utlottningen
Blåmarkerade namn länkar vidare till hemsida.
Gudrun Emgård, Kjell Bolinder, Stefan Ceder, Anna Eggert, Ragnar Wollschläger, Epi Wik, Birgitta Sjunnesson,
Inger Andreasson, Barbro Nerhagen, Pal Solnes, Åke Arenhill, Marie Jansson, Bertil Englert, Larissa Stenlander,
Markus Johansson, Johan Thunell, Tomas Anagrius, Johan Pettersson, Mona Öjemark, Iris Kronbeck, Jan Järlehed,
Hanna Järlehed Hyving, Irmtraud Paillard, Pia Törnell, Tove Adman, Ludvig Löfgren, Eva Zethraeus,
Richard Mortensen, Anna Nilsson, Anna Ulin, Anna Ehrner

Lördagen den 13 december

Vinsturlämning i BiblioteksGalleriet kl 11.00. Val av vinster och utlämning sker i strikt vinst-nummerordning.
Vinnarna eller ombud anmodas komma i god tid för att underlätta turordningen. Styrelsen kan ta emot fullmakter för dem, som inte själva kan närvara.

Vinnare 2014

Lottdragningen skedde kl 12.00 den 29 nov i den fullsatta aulan i Båstad Bibliotek.
Här är listan på de lyckliga vinnarna:
Vinnarlista 2014

 

 

___________________________________________________________________________

Reuterswärd Ehrner Klar 2

12 13 Andersson Nerhagen 10 nov 2

 

Anna Anna

17 och 18 M Jansson
Nr 19 Lasissa nyast

Arenhill3

14 Solnes ny

Nr 10 o 11 Wik Sjunnesson ny

 

37 38 39

Kronbeck
Järlehed

Irmtraud

27 28 29 nr 2

Eva alla fyra
1 och 2 Emgård

 

Kjell Bolinder klar

6 och 7 Ceder Eggert
8 och 9 Wollschläger
Nr 20 21

Comments are closed.