Konstpriser år 2018

 

Inköp av konstverk

Medlemsavgifterna går oavkortat till inköp av vinster i form av konstverk. Varje medlem deltar automatiskt i en utlottning av de konstverk som inhandlats under året. Antalet vinster är ca ett konstverk per tio medlemmar. Efterhand som konstverk köps in av BBK visas de på denna sida. Nästan alla tavlor är beskurna en aning. Måtten på tavlorna är inklusive ram om sådan finns.

Kalendarium
24 november: Vinstdragning kl. 11.00 i aulan.
24 november - 1 december: Vinstutställning i BiblioteksGalleriet.
1 december: Vinstutlämning kl. 11.00.


Resultat från vinstdragningen den 24 november

Vinnare i konstlotteriet 2018 nyast av alla

 

Konstnärer i utlottningen
Gudrun Kellerman, Krister Ekman, Bente Bosböl Hansen, Christel Khan, Cecilia Kraitz, Ester Cavallin, Åsa Grey, Mikael Bertmar, Thomas Frisk, Jesse Blauwhof, Susanne Jardeback, Erica Wedman, Anders Garnov, Göran Ivarsson, Bevan Taka, Jan Bertil Andersson, Björn Camenius, Bo Hultman, Ole Bydal, Lena Cronström, Hans Meerveld, Gösta Calmeyer, Christer Wedman, Torwald Berg, Lars Larsson

 

1-8 ny

9-15

16-22

23-25

26-30

31-35 nr 2

36-38

 

Comments are closed.