free bootstrap theme

Årets konstpriser

Konstpriser år 2020
Inköp av konstverk 
Medlemsavgifterna går oavkortat till inköp av vinster i form av konstverk. Varje medlem deltar automatiskt i en utlottning av de konstverk som inhandlats under året. Antalet vinster är ca ett konstverk per tio medlemmar. Efterhand som konstverk köps in av BBK visas de på denna sida. Nästan alla tavlor är beskurna.

Mobirise
Mobirise